วัน: 6 ธันวาคม 2019

ตับหวาน

ตับหวาน

ตับหวาน ที่รวนจนเกือบสุก มีความแดงของเลือดนิด […]