วัน: 7 กุมภาพันธ์ 2020

เทคนิคทำเครื่องดื่ม ‘เย็นเป็นวุ้น’ คลายร้อนแบบง่ายสุดๆ

เทคนิคทำเครื่องดื่ม ‘เย็นเป็นวุ้น’ คลายร้อนแบบง่ายสุดๆ

มาทำเครื่องดื่มที่แช่เย็นจนเป็นวุ้นดับร้อนเดื […]